Η Εταιρεία Μελέτης της καθ’ ημάς Ανατολής είναι μη κερδοσκοπική αστική επιστημονική εταιρεία και διοικείται από πενταμελή επιτροπή, η οποία προήλθε από την έκτακτη γενική συνέλευση του Σάββατου 20 Ιουλίου 2013 η οποία εξέλεξε:

Σάββας Τσιλένης, Πρόεδρος
Δέσποινα Παπουτσόγλου, Γενική Γραμματέας
Νίκη Σταυρίδη, Συντονίστρια
Θάνος Ζαράγκαλης, Ταμίας
Γεύσω Παπαδάκη, Μέλος

Επικοινωνία με την πενταμελή επιτροπή:

Σάββας Τσιλένης                 τηλ. 210 7273524,  e-mail: [email protected]

Δέσποινα Παπουτσόγλου         τηλ. 210 98 26 749,

Δημοσθένης Γιαγτζόγλου           [email protected]

Υπεύθυνος της ύλης της ιστοσελίδας:

Σάββας Τσιλένης                 τηλ. 210 7273524,  e-mail: [email protected]

 

Η διεύθυνση μας είναι Καποδιστρίου 17, Φιλοθέη, Αθήνα 152 37

Πληροφορίες δίνονται και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μας   [email protected]